Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wzmocnienie murów

 

Nieszczelny beton bardzo często sprzyja pojawianiu się wilgoci w przegrodach, a także osłabia konstrukcję nośną budynku. Wzmocnienie murów zapobiega spadkowi funkcjonalności i pozwala na utrzymanie bezpieczeństwa obiektu. Konstrukcje betonowe narażone na działanie czynników agresywnych powinny być zabezpieczone w celu uniknięcia degradacji substancji budowlanej oraz korozji wkładek zbrojeniowych. Metodami najczęściej przez nas wykorzystywanymi są technologie bazujące na zastosowaniu środków krystalizujących, które ograniczają przepuszczalność porów przegród betonowych, a co za tym idzie uniemożliwiają swobodną penetrację czynników niszczących.

Przed wykonaniem zabiegów mających na celu wzmocnienie muru należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego konstrukcji. Umożliwia to dobór optymalnych w danym przypadku metod naprawczych. Pod uwagę należy wziąć m.in.:

  • przyczyny uszkodzeń,
  • rozmiar i rozmieszczenie uszkodzeń,
  • rodzaj rys,
  • warunki wodno-gruntowe,
  • materiał konstrukcyjny muru.

W celu wzmocnienia murów oraz usunięcia rys i pęknięć często wykonuje się iniekcję ciśnieniową. Sposób ten polega na wywierceniu niewielkich otwór i wtłoczeniu przez nie substancji uszczelniających. Dzięki temu możliwa jest nie tylko likwidacja ubytków, ale także długotrwałe zabezpieczenie przed powstaniem nowych. Po uszczelnieniu rys i spękań sięga się po tradycyjne metody napraw, takie jak np. przemurowywanie czy zbrojenie przy użyciu płaskowników.

 

wzmocnienie murów

Ochrona przed przenikaniem wody

Celem zabiegu, jakim jest wzmocnienie murów, jest zapobieganie spadkowi funkcjonalności oraz utrzymanie generalnego bezpieczeństwa obiektu. Stalowe elementy zbrojeniowe, czyli tzw. wkładki, ulegają korozji – ma to miejsce w przypadku konstrukcji żelbetonowych.

MAK-INIEKT, spośród metod wzmocnienia murów, najczęściej wybiera technologie bazujące na zastosowaniu środków krystalizujących. Ograniczają one przepuszczalność porów przegród betonowych, uniemożliwiając tym samym swobodną i dokładną penetrację czynników niszczących.

 

Na czym polega naprawa rys w betonie?

Powstawanie rys i spękań może mieć różne przyczyny, wśród których wymienia się m.in. wady konstrukcyjne, działanie substancji powodujących korozję, wymywanie betonu, cykliczne zmiany temperatur czy przesunięcia gruntu. Naprawa rys w betonie jest konieczna, by utrzymać stabilność budowli. Usunięcie nieszczelności chroni przed wnikaniem wody w jej strukturę, zapobiega rozszerzaniu się usterek i występowaniu nowych.

Naprawa rys w betonie polega na wytworzeniu bariery nieprzepuszczalnej. Dokonuje się tego przy użyciu specjalistycznych urządzeń i materiałów iniekcyjnych, np. żywicy poliuretanowej. Wypełniają one i uszczelniają rysy, co zapobiega wnikaniu czynników, takich jak woda i inne ciecze, oraz efektywnie wzmacnia powierzchnię. Przed przystąpieniem do naprawy należy dobrać odpowiednią metodę, uwzględniając m.in. rodzaj rys. Wyróżnia się:

  • rysy ustabilizowane – nieulegające zmianom w czasie (przyczyna uszkodzenia zwykle już nie istnieje),
  • rysy ruchome – zmieniają się z czasem, zazwyczaj rozszerzają.