Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skuteczne sposoby na uszczelnianie elementów żelbetowych

Pęknięcia żelbetonów stanowią dość duże zagrożenie dla stabilności i bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego. Przyczyn powstawania rys i ubytków w konstrukcjach żelbetowych może być klika, podobnie jak metod radzenia sobie z nimi. Ubytki mogą dotyczyć zarówno samego betonu, jak i zbrojenia. Zobaczmy, jakie są sposoby radzenia sobie z uszkodzeniami żelbetonu? Która z metod jest najskuteczniejsza?

Dlaczego pojawiają się rysy w konstrukcjach żelbetowych?

 Powodem powstawania rys, uszkodzeń w betonie i zbrojeniu mogą być nieszczelności, zaniedbania na etapie budowy. Mogą one powstać także w trakcie twardnienia budowy i jego wysychania. Najmniejszy błąd, odchylenie od projektu budowlanego, czy też niewłaściwe wykonanie szczelin dylatacyjnych może spowodować, że po pewnym czasie użytkowania obiektu mogą pojawić się problemy ze szczelnością betonu. Na trwałość konstrukcji mają wpływ m.in.:

  • wilgoć z powietrza i wody gruntowej, kondensacja pary wodnej,
  • używana chemia: agresywne gazy i pyły, mgła solna, środki odladzające,
  • gwałtowne zmiany temperatury, na jakie narażony jest żelbeton,
  • czynniki biologiczne: mikroorganizmy, rośliny, pleśnie,
  • czynniki powodujące ścieranie powłok,
  • zły dobór materiałów (zbrojenia) do obciążeń, w jakich przyszło pracować konstrukcji żelbetowej, narażenie jej na bryt duże obciążenia statyczne i dynamiczne.

Jakie są metody usuwania uszkodzeń w konstrukcji żelbetowej?

Do znanych metod usuwania wad betonu w przypadku zabezpieczenia żelbetonu przed przenikaniem wilgoci zalicza się różnego rodzaju impregnacje (w tym impregnacje hydrofobizujące), nakładanie powłok ochronnych, czy stosowanie zewnętrznych płyt. Podobne czynności używa się w przypadku ograniczenia zawilgocenia.

Gdy chodzi natomiast o odbudowanie części uszkodzonych konstrukcji, będzie to ręczne układanie zaprawy cementowej, betonu, bądź zaprawy, natryskiwanie betonu (zaprawy) a czasami konieczna będzie wymiana uszkodzonych miejsc konstrukcji.

Gdy problem dotyczyć będzie zbrojenia, w grę wchodzą takie prace jak uzupełnianie (wymiana prętów), zakotwienie prętów w otworach w betonie, nakładanie zaprawy (betonu). Skuteczne są też prace polegające na doklejeniu prętów wzmacniających, wypełnieniu mechanicznym rys i pustek bądź też ich iniekcja budowlana.

Rodzaje iniekcji budowlanych używanych przy konstrukcjach żelbetowych

Iniekcja budowlana to jeden z najskuteczniejszych sposobów walki z pęknięciami w żelbetonie i uszczelnianiu rys. Wyróżnia się kilka metod iniekcji budowlanej jak iniekcja ciśnieniowa, iniekcja krystaliczna, iniekcja kurtynowa oraz iniekcja wgłębna. Spośród wymienionych metod iniekcji, iniekcja ciśnieniowa jest jedną z najskuteczniejszych. Pozwala ona na naprawy uszkodzeń zarówno w przypadku uzupełniania struktury elementów konstrukcji, jak i struktury gruntu, a także do walki z pęknięciami i rysami w murze. Gdy uszkodzenia dotyczą murów zawilgoconych w wyniku kapilarnego podciągania wilgoci z gruntu lub osuszania murów po zalaniu, wskazane będzie przeprowadzenie naprawy przy pomocy iniekcji krystalicznej (swego rodzaju hydroizolacji poziomej). Z kolei, gdy szczeliny i rysy pojawiły się na elementach podziemnych jak piwnice, kanały, tunele oraz wszelkiego rodzaju szyby należy przeprowadzić iniekcję kurtynową. Ostatni rodzaj iniekcji budowlanych, czyli iniekcje wgłębne służą usuwanie rys i pęknięć w konstrukcjach żelbetowych wraz z przywróceniem ich pierwotnych funkcji użytkowych.

Naprawa uszkodzeń metodą iniekcji zawsze poprzedzona jest oceną stanu konstrukcji żelbetowej, inwentaryzacją rys i zaplanowaniem prac iniekcyjnych. Miejsce napraw należy odpowiednio przygotować, a proces iniekcji powinien być stale nadzorowany, aby był przeprowadzony zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami BHP.